Invitasjon til ekstraordinært årsmøte

G J Ø V I K

NMK GJØVIK (org. nr. 986840885)                                                             

INVITASJON OG AGENDA TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Sted:   FK Toten klubbhus, Rådhusgata 28, 2850 Lena (i sør-enden på Totenhallen, ØTIP)

Tid:      Onsdag 11/12-2019 KL 19:00-20:00

Invitasjonen gjelder alle medlemmer i NMK Gjøvik. Det er ingen nedre aldersgrense for å delta på møtet, men for å være stemmeberettiget må man ha fylt 15 år og ha vært medlem minimum en måned.

Årsmøtet er idrettslagets øverste organ. Alle medlemmer oppfordres til å møte opp og bruke sin mulighet til å påvirke videre utvikling av klubben.

Saker til pkt 5, Eventuelt sendes til leder på mail skarten92@hotmail.com innen 2/12-2019.

Agenda:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
  4. Vedta «Fusjonsplan for NMK Krabyskogen»
  5. Eventuelt

Sakspapirer:

  • Sammendrag av «Fusjonsplan for NMK Krabyskogen»
  • Fusjonsplan for NMK Krabyskogen 191125
  • Vedtekter: NMK Krabyskogen Lov 191005 x01

DETALJERTE SAKSPAPIRER SENDES PÅ FORESPØRSEL PR MAIL TIL nmkgjovik@outlook.com

KRABYSKOGEN MOTORSENTER 18 MAI 2019

NMK Gjøvik ønsker alle publikummere og førere velkommen til en fartsfyllt Lørdag på Krabyskogen 18 Mai.
Første innlederne omgang starter kl 09.30. Det skal konkurreres i klassene Bilcross Sr/jr/Damer og NRC/RALLYCROSS. Velkommen